Mă numesc Daniel Constantin Moraru. Sunt un om obișnuit, constănțean ca și voi, și vă mărturisesc sincer că m-am săturat de corupția generalizată, de minciunile politrucilor îmbogățiți din șpăgi și de incompetenții care ajung în funcții publice pupând dosuri și lipind afișe, astfel că m-am decis să vă împărtășesc viziunea mea pentru schimbare.

Constanța are o istorie de 2500 de ani în care s-a dezvoltat ca oraș-port, iar de peste 100 de ani zona reprezintă o importantă atracție turistică. Deși dezvoltarea întregii zone a fost în mod natural influențată de aceste două repere – port și turism – treptat județul Constanța și-a diversificat oportunitățile și avantajele competitive, având în prezent un important rol economic în care industria navală, sectorul energetic și industria petro-chimică se disting alături de turism, comerț și agricultură. Constanța este și un centru universitar în continuă dezvoltare, care atrage studenți atât din țară cât și de peste hotare.

Specificul Constanței a marcat profund viața locuitorilor, iar asta se observă în comportamentul social și economic al acestora. Oamenii sunt toleranți, prietenoși, activi și cu spirit de inițiativă. Instinctele antreprenoriale nu se manifestă nicăieri în țară mai bine decât în Constanța, iar această tendință este reflectată în numărul mare de societăți comerciale care își desfășoară activitatea în zonă.

Avantajul competitiv pe care îl are Constanța este că nu trebuie să-și caute acum calea, nu trebuie să-și identifice profilul economic și nici pe cel social. Rolul și importanța sa, atât la nivel regional sau național, dar și la nivel european, sunt consfințite de tradiția milenară și de potențialul său geo-strategic, factorul de dezvoltare, omniprezent în Constanța, fiind determinat în primul rând de investițiile private, atrase de potențialul enorm și stimulate de spiritul antreprenorial al cetățenilor. Acest mediu propice dezvoltării poate fi pus în slujba oamenilor numai dacă este susținut de un cadru adecvat și, mai ales, de un set de măsuri, proiecte și politici publice.

Viziunea mea de dezvoltare a Constanței ca centru competitiv și principal polarizator economic în regiunea Mării Negre are în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone, susținută de trei piloni:

  • dezvoltarea turismului la cele mai înalte standarde;
  • dezvoltarea domeniului maritim și a activităților portuare;
  • dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea conectivității intermodale.

Obiectivul este acela de a asigura un cadru propice dezvoltării prin integrarea măsurilor inovative și utilizarea noilor tehnologii, care să ofere condiții optime de viață și să genereze oportunități pentru populația activă, stimulând progresul, atragerea de tineri și de capital uman calificat.

Economia zonală, în ansamblu, beneficiază ca urmare a dezvoltării turismului întrucât turiștii creează o cerere suplimentară de servicii și bunuri de consum, stimulând astfel sectorul terțiar al economiei (serviciile, comerțul, industriile artizanale etc.). Turismul generează un număr semnificativ de locuri de muncă, iar investițiile în acest domeniu s-au dovedit a fi profitabile. În același timp, localitățile turistice tind să dezvolte infrastructura edilitară și de servicii. Sectorul transporturilor și sectorul imobiliar sunt alte două ramuri importante ce au de câștigat prin dezvoltarea turismului. Trebuie avute în vedere, de asemenea, avantajele indirecte obținute prin creșterea vizibilității și a interesului pentru acele regiuni care înregistrează un mare aflux de turiști.

Portul Constanța beneficiază de o poziționare geografică avantajoasă, fiind situat pe rutele a 3 coridoare de transport pan-european: Coridorul IV, Coridorul IX si Coridorul VII (Dunărea) – care leagă Marea Nordului de Marea Neagră prin culoarul Rin-Main-Dunăre. Portul Constanța are un rol major în cadrul rețelei europene de transport intermodal, fiind favorabil localizat la intersecția rutelor comerciale care leagă piețele țărilor fără ieșire la mare din Europa Centrală și de Est cu regiunea Transcaucaz, Asia Centrală și Extremul Orient. Portul Constanța poate deveni un model privind intermodalitatea, fiind conectat cu arealul său de influență atât fluvial, rutier, aerian, prin cale ferată, cât și prin conducte.

Diversificarea activităților economice și valorificarea patrimoniului natural, cultural, istoric și arheologic se pot realiza prin îmbunătățirea accesibilității în Constanța prin soluții de conectivitate rapidă atât cu zonele din vecinătate, cât și cu principalele capitale europene. În acest context, dezvoltarea infrastructurii de legătură și conectivitate la nivel regional, național și european este esențială pentru a beneficia de autostrăzi, drumuri expres, linii aeriene de descărcare cargo și crearea de noi capacități de dezvoltare și procesare în porturile maritime și fluviale, cât și de înființare de noi linii de transport maritim, fluvial și aerian.

În viziunea mea, Constanța trebuie să devină un concentrator de creștere economico-socială, o zonă sigură și curată cu turism în expansiune, cu o economie solidă și competitivă și un standard de viață ridicat pentru toți locuitorii săi. Astfel, dezvoltarea societății civile prin susținerea participării civice la consultări publice și implicarea în procesul decizional a cetățenilor și a tuturor factorilor relevanți la nivelul comunității este un deziderat prioritar.

Principiul pe care am fundamentat această viziune constă în faptul că oportunitățile pe care poate să le ofere Constanța în materie de locuri de muncă, condiții de viață, educație, sănătate, siguranță, viață socială și culturală reprezintă principalul punct de atracție pentru oameni iar agenții economici sunt atrași de accesul la piețe mai mari, atât din punct de vedere al cererii de cumpărare, cât și sub aspectul resurselor naturale și umane existente într-o anumită zonă. Astfel, aceasta se poate dezvolta doar dacă oferă oportunități și pe măsură ce se dezvoltă tinde să genereze din ce în ce mai multe oportunități.

Economic, Constanța este printre cei mai importanți jucători la nivel național, iar acum se profilează și ca una din cele mai ambițioase și proactive administrații locale care poate îmbunătăți capacitatea instituțională prin eficientizarea administrației publice.

Pe 6 decembrie, nu lăsa viitorul tău și viitorul țării în mâna oricui. Votează Partidul Ecologist Român pentru o Românie modernă și dezvoltată!

 

 Comandat de Partidul Ecologist Român Organizația Județeană Constanța

Executat de DBV MEDIA HOUSE SRL- portal realitateadeconstanta.net

Sursa: Realitatea de Constanta

Articolul precedentAEP, mesaj important pentru românii din străinătate
Articolul următorRealitatea.NET domină net online-ul românesc: locul 1 la nivel național, în luna noiembrie. Site-urile Trustului Realitatea, creștere spectaculoasă