Firma GreenTech Frasinu a fost găsită vinovată de poluarea pârâului Negreasca și a râului Călmățui și este obligată să plătească o amendă de 75.000 de lei. În plus, societatea responsabilă de poluare trebuie să găsească o nouă soluție pentru deversarea apelor uzate.

În perioada 13-15 aprilie 2021 au fost continuate verificările, de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzău și de reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Buzău -Ialomița, pe cursurile de apă Călmățui și Negreasca, cât și la agentul economic în vederea identificării sursei care a condus la aspectul albicios al apei pe cele două cursuri de apă.

”Din comunicarea făcută de reprezentații Administrației Bazinale de Apă Buzău – Ialomița cu privire la rezultatul probelor de apă uzată prelevată de la agentul economic, reiese faptul că nu s-au constatat depășiri a indicatorilor de calitate ai apei, aceștia încadrându-se în limitele autorizației de gospodărire a apelor. Totuși, au consemnat pe cursul de apă Călmățui, Negreasca și pe canalul de desecare, depășiri a indicatorilor de calitate ai apei – substanțe organice, detergenți, amoniu, sulfați, cloruri și fosfați.
Cu privire la aceste depășiri, cât și a aspectului de precipitat albicios al apei, specialiștii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, pe baza buletinelor de analiză, a rezultatelor interpretărilor cât și a legăturilor de cauzalitate dintre depășiri și aspectul albicios al apei, vor stabili cauza cu exactitate conform atribuțiilor conferite de lege și vor lua măsurile în consecință pentru a corecta și preîntâmpina apariția în viitor a unor asemenea incidente, în calitate de administrator a cursurilor de apă.
Comunicarea publică privind stabilirea cauzei cât și a măsurilor luate conform prevederilor legale o va face instituția Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița” se menționează într-un comunicat al Comisariatului Județean Buzău al Gărzii de Mediu.

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Buzău mai menționează că va verifica în continuare modalitatea de epurare a apelor uzate ale agentului economic cât și cele două cursuri de apă în vederea identificării deversărilor necontrolate a apelor din vidanje provenite de la persoane fizice și/sau persoane juridice. 

”Mai multe substanțe chimice, în special substanțe organice, sulfați, cloruri și fosfați, dar si detergenți au poluat apele pârâului Negreasca și râul Călmățui zilele trecute. La acestea, se adaugă și compușii de aluminiu rezultați din procesul tehnologic de epurare a apelor care au dat apei o culoare albicioasă și un miros ușor înțepător. Societatea S.C. Greentech S.A., aflată în proces de reautorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor, a fost amendată cu 75.000 de lei. Totodată, aceasta va suporta și costurile aferente măsurilor de intervenție pentru reducerea și eliminarea poluării, conform legislației în vigoare și a principiului “poluatorul plătește”.” se arată într-un comunicat al Administrației Bazinale de Apă Buzău – Ialomița.

ImagineImagine

Sursa: Realitatea de Buzau

Articolul precedentPericol de RĂZBOI la graniță. Gilles Emmanuel Jacquet: “România este protejată de apartenenţa la NATO”
Articolul următorCum s-au evaporat banii din conturile Securității! 1,5 milioane de dolari scoși chiar înainte de Revoluție