“ȚARA VA FI CE ESTE ȘCOALA” D. BOLINTINEANU
 
Educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea sunt cei mai importanți pilon pe care se poate clădi o societate dezvoltată. Fără educație nici un stat nu poate progresa. Prin urmare, educația trebuie privită ca un vector de dezvoltare social- economică, ca o investiție în viitor.
 
• Corelarea planului de învățământ cu nevoile economiei românești;
• Redeschiderea școlilor tehnice postliceale și extinderea școlilor profesionale;
• Masă caldă pentru elevii claselor 0 – VIII;
• Burse de merit pentru elevii cu merite deosebite și burse sociale pentru cei care provin din familii cu venituri reduse;
• Introducerea manualelor în format digital – Proiect de lege al parlamentarilor Partidului Ecologist Român, aflat în Parlament;
• Elaborarea manualelor unice pe țară
• Șanse egale de acces la educație pentru toți copiii din România.
• Investiții substanțiale în infrastructura școlară.
• Creșterea treptată a alocărilor pentru educație și cercetare – pâna la 7% din PIB.
• Regândirea sistemului de salarizare în educație și cercetare, ca o condiție pentru aplicarea unor sisteme eficiente și realiste de evaluare a calității activității în aceste domenii.
• Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală, umană și profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile
• Reducerea ratei abandonului școlar până la 5%.
• Implementarea la scară largă a programelor „masă și școală după școală”, combinate cu activităti extrașcolare (sport, muzică, teatru, pictură etc).
• Accesul la educație al copiilor din familii aparținând mediilor sociale defavorizate să devina criteriu în ceea ce privește acordarea din partea statului a unor ajutoare financiare sau materiale către respectivele familii
• Creșterea procentului populației de 30-34 de ani cu educație de nivel superior până la 30%.
• Dezvoltarea la elevi a abilităților legate de relațiile interpersonale, medierea conflictelor, cunoașterea și protejarea mediului, formare profesională, arta democrației, voluntariat, implicare în comunități.
• Autoritățile locale să permită adoptarea unor decizii la nivelul corpului profesoral și al directori de școli.
• Lărgirea bazei financiare în vederea acordării de burse de școlarizare pentru elevii care urmează învățamântul profesional și tehnologic.
• Stimularea parteneriatului public- privat dintre sistemul educațional și mediul economic, având ca principal obiectiv atragerea fondurilor europene, cu scopul creșterii ratei de absorbție a absolvenților pe piața muncii.
• Actualizarea legislației relevante pentru sistemul național de cercetare, inclusiv a statutului cercetătorului.
• Promovarea României ca o destinație științifică – un loc în care tinerii cercetători să dorească să lucreze, să trăiască, atractiv pentru cei performanți.
 
Dănuț POP,
 
Președinte PER

Sursa: Realitatea Ecologista

Articolul precedentPrimele tăieri din bugetul de pe 2021
Articolul următorAMR 7 zile până la vot. Ce alegem pe 6 decembrie?